Бензин маркалары: AИ - 95

Бензин – бұл жеңіл жанатын көмірсутектердің қоспасы, қайнау температурасы +33 – 205 ° C (қоспаларға байланысты). Тығыздығы шамамен 0,71 г / см³. Калориялық мәні шамамен 10 200 ккал / кг (46 МДж / литр, 32,7 МДж / кг) құрайды. Мұздату температурасы −60 ° C, егер арнайы қоспалар қолданылса.