• Қадағалау кеңесі Серіктестіктің Бас директорының қызметіне қадағалауды жүзеге асыратын, сондай-ақ Серіктестік Жарғысының 36 тармағына сәйкес оның айрықша құзырына жататын мәселелер бойынша қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган, ол өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырады.