Байланыс

Type b: TSEKM7X

AFTN: KLASXAAA

Деректемелер

«ҚазМұнайГаз-Аэро» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ҚР, 010000, Астана, қ. Дінмұхамед Қонаев көшесі, 8

БИН 100540013228

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ376010111000200265

«Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ