Корпоративтік басқару

«ҚазМұнайГаз – Аэро» ЖШС ұжымдық басқаруының негізгі мақсаты Серіктестікті басқарудың ашықтығын қамтамасыз ету және Серіктестіктің тиісті ұжымдық басқару стандарттарын сақтауға әзір екендігін растау болып табылады.

Соның ішінде Серіктестікті басқару Серіктестіктің құндылықтарын және Жалғыз Қатысушы үшін басқа да пайдаларын ұлғайту үшін жауапкершілікті, есептілікті және тиімділікті тиісті деңгейде жүзеге асырады.

Серіктестік ұжымдық басқаруды компанияның атағын нығайта отырып, оның капиталды тартуға кететін шығынын азайтып, қызметінің тиімділігін көтеру құралы ретінде қарастырады.

Image

Негіз қалаушы корпоративтік басқару қағидаттарына болып табылады

1
Жалғыз Қатысушысының құқықтары мен мүдделерін қорғау принципі
2
Қадағалау Кеңесінің Серіктестікті тиімді басқару принципі
3
Серіктестіктің дербес қызметінің принципі
4
Серіктестіктің қызметі жайлы ақпаратты ашудың ашықтығы мен дұрыстығының принципі
5
Заңдылық пен әдеп принципі
6
Қоршаған ортаны қорғау принципі
7
Ұжымдық қайшылықтарды және мүдделер қайшылығын реттеу саясаты
8
Жауапкершілік принципі